Adatvédelem

A WWW. THAILINESZALON.HU WEBOLDAL ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAK ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

BEVEZETÉS
A Thailine Szolgáltató Kft.-nél elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Vállalkozásunk ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan számára elérhető biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés biztonságát és tájékoztatási rendszerét az EP 2016/679 rendeletében elvárt feltételekkel összhangban alakítottuk ki, figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló hazai szabályozás rendelkezéseit és egyéb törvényi kötelezettségeket.

Mint Adatkezelő az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat:

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A tájékoztató könnyebb megéréséhez a következő kifejezések ismerete nyújt segítséget:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Tájékoztatónkban honlapunk és közösségi média felületeinek üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezeléséről írunk. A weboldal és egyéb médiafelületekkel célunk az odalátogatók tájékoztatása tevékenységünkről és az érdeklődők számára kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Szolgáltatásunk ismertetése során a törekszünk arra, hogy mindig az ahhoz szükséges minimális adatot gyűjtsük és rögzítsük.

KEZELT ADATOK KÖRE

A weboldalon fellelhető minden személyes adat, ami az Adatkezelőhöz, és esetlegesen megjelenő további természetes személyekhez köthető a rendelet kritériumai szerint megfelelő tájékoztatás mellett szerepelnek az oldalon.

AZ OLDALON FELLELHETŐ TOVÁBBI ADATGYŰJTÉSEKRŐL:

ÜZENETEK KÜLDÉSE

Az oldal Kapcsolat nevű fülére navigálva a látogató közvetlenül is felveheti velünk a kapcsolatot. Az itt elküldött üzenetek közvetlenül e-mail formájában érkeznek meg hozzánk, melyhez a vállalkozás tulajdonosa a Thailine Szolgáltató Kft. És üzemeltetője a Moringo Kft. fér hozzá.

SÜTI / COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Viszont minden weboldal rendelkezik a működtetéséhez szükséges adatgyűjtéssel melyet az úgynevezett cookie-k, vagy sütik végeznek. A mai webhelyek szinte teljes egésze használ különféle informatika megoldásokat forgalmuk megfigyelésére, a látogatói érdeklődés elemzésére, így saját szolgáltatásuk fejlesztésére. Ezekkel, ha nem is látja Ön is találkozik a legtöbb weboldal felkeresésekor.

Ilyenkor a meglátogatott oldal sütiket (anonim látogató-azonosító, közismert angol nevén „cookie”) küld az Ön böngészésre használt eszközére, melyek célja az információrögzítés, jelen weboldal is használja ezt. A sütik segítenek abban, hogy zavartalan legyen az oldalunk használata és biztosítják továbbá a megfelelő színvonalú működést, valamint forgalomelemzésre is használhatjuk őket.

Ezek egy része feltétlenül szükséges az oldal akadálytalan működéséhez, ezek érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik. A teljesítményt figyelő, illetve analitikus sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítményét, kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely legnépszerűbb részeit. A sütik alapján a következő adatokat rögzíthetjük: az Ön által használt IP-cím, mint személyes adat; a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás pontos időpontja, az előzőleg látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció és az oldalon eltöltött idő.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

ADATKEZELÉS JOGOS MIVOLTA

A weboldalon megvalósuló adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulásán alapul. Ez a hozzájárulás a felugró ablak elfogadásával és a böngészési tevékenység folytatásával történik. Fontos ehhez ennek a tájékoztatónak a megismerése, így kérlek olvassa tovább, hogy adatkezelési folyamataink teljes ismeretében dönthessen adatai kezeléséről!

E-mailben, vagy az oldalunkon a kapcsolat menünél található kommunikációs felületen történő kapcsolatfelvétel esetén hozzájárul az üzenetben foglalt adatai kezeléséhez mindaddig míg ezt a hozzájárulását vissza nem vonja. Visszavonás hiányában is 5. tárgyi év elteltével küldött levelei törlésre kerülnek.

Amennyiben más jogalap nem támasztja alá, a hozzájárulásos adatkezelésről érintettként Ön is rendelkezik. Erről bővebben a tájékoztató folytatásában olvashat.

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A hozzájárulásos adatkezelés esetén az adott hozzájárulás megszűnéséig vagy visszavonásáig, valamint az adatkezelés céljának elévüléséig tart. Az ágazati jogrendben felmerülő adatgyűjtések esetén alkalmazkodunk a szabályzás előírásaihoz és ennek megfelelő időbeli korlátozásokkal tároljuk.

ADATFELDOLGOZÓK

A weboldal szerkezetét biztosítja: October CMS.

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.thailineszalon.hu/adatvedelem

Domain szolgáltató és webtárhely:
Az adatfeldolgozó: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság
Levelezési címe: Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszáma: 01-09-968191
Email cím: info@ezit.hu
Telefonszáma: +36 1 700 40 30
Honlap: ezit.hu

Weblapkészítés:
Az adatfeldolgozó: Moringo Kft.
Levelezési címe: 6720 Szeged, Arany János utca 7.
Cégjegyzékszáma: 06-09-012300
Email cím: info (@) moringo.hu
Telefonszáma: +36 1 445 31 21
Honlap: https://moringo.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel. A központi oldalunk, a www.thailineszalon.hu mellett a következő oldalakon keresztül is végzünk adatkezelői tevékenységet, melyre a jelen Tájékoztató szintén irányadó: • www.facebook.com

Közösségi médiában folytatott tevékenységét követően kérjük ismerje meg az adott oldal adatvédelmi tájékoztatóját, hiszen annak feltételei foglalják magukban a tevékenységéhez fűződő felelősségét! Online tevékenységünk során érintett adatfeldolgozók és adatkezelési tájékoztatóik: • Facebook - Facebook Inc. Facebook ás Instagram fiókunkat közösségi kapcsolatfelvételre és tájékoztatásra használjuk. Ott fellépő kommunikációnkat minimalizáljuk és az érintettekkel folytatott beszélgetéseinket 100 munkanapig tároljuk, majd törlésre kerülnek.

ADATBIZTONSÁG

Lehetőségeinkhez mérve mindig maximálisan igyekszünk gondoskodni a ránk bízott adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonsági szabályzatainkban előírt a technikai és gyakorlati lépéseknek. Kialakítjuk a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatjuk, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, ezzel akadályozva meg az esetleges jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső adatszivárogtatást.

Adatkezelőként gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz csak és kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalók és az adatkezelés során alkalmazott Adatfeldolgozók férhessenek hozzá. Mindent megteszünk azért, hogy illetéktelenek ne hozhassanak nyilvánosságra, ne továbbíthassanak, ne módosíthassanak vagy törölhessenek semmilyen adatot mellyel cégünket, vagy adatkezelésünk érintettjeinek érdekeit bármilyen mértékben is károsítsák.

FELHASZNÁLÓK JOGAI

Az érintett a GDPR 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. és 22. cikkeiben rögzítettek szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséről részletes információkat kérjen a Rendeletben foglaltak szerint.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését kérjen a róla pontatlanul kezelt személyes adatok esetében. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG ("AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG")

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja lehetővé teszi.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja megengedi. Ennek további feltételeit is a Rendelet szövegében találja.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő. Ezen jogok gyakorlásához az adatkezelés érintettje a tájékoztató alján feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot. Kérheti továbbá az adatai törlését, amelyet a kizárólag hozzájárulás jogalapján történő adatkezelés esetén tudunk teljesíteni. Vállalkozásunk az érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a kérés fogadását követő 30 napon belül köteles választ adni. Ettől csak indokolt esetben térhetünk el.

Az érintettek jogainak részletes kifejtését megtalálja az Általános Adatvédelmi Rendeletben. Kérlek amennyiben panasszal élnél előszőr keress minket és mi készséggel állunk szolgálatodra.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintettek jogaik megóvása érdekében panasszal a következő hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL :https://naih.hu

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Thailine Szolgáltató Kft

• Postacím: 1141 Budapest Szilágysomlyó utca12 1/5.

• Telefonszám: +36-302575150

• E-mail cím: thailineszalon@gmail.com

• Weboldal: https://www.thailineszalon.hu

• Adatgazda: Szemethy Dániel

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel keressen minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Cégünk fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. A módosítás a továbbiakban is kizárólag a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével történhet, és ennek megtörténte esetén tájékoztatási kötelezettséget vállalunk az általunk kezelt adatok érintettjei felé.

Copyright 2024 Thailine @ Minden jog fenntartva.

Thailine Budaörs

+36 30 100 90 21

thailinebudaors@gmail.com

Thailine Gyömrői út

+36 30 257 5150

thailineszalon@gmail.com